top of page

אודות

הגישה הטיפולית

הגישה הטיפולית שלי מבוססת על תיאוריות שמתמקדות בקשר אותנטי ואינטימי כגורם מחזק ומרפא בתהליכים רגשיים. בעיני, טיפול טוב הוא כזה בו המטופל והמטפל מעורבים רגשית ומתקשרים באופן גלוי וכנה. הברית הטיפולית היא היסוד לכל תהליך פסיכולוגי, ולמיטב נסיוני, מה שמאפשר ביסוס של ברית כזו בין מטופל למטפל היא הידיעה שהמטפל מציע מסגרת בטוחה ויציבה, בה המקום, הזמנים, התכנים ושאר התנאים והמטרות מרגישים מוגדרים ובטוחים עד כדי שאפשר להתחיל לשאול שאלות אמיתיות ביחד.

 

טיפול יעיל מצריך גם מיקוד, בפגישות הראשונות אני מוצא לנכון להגדיר יחד מטרות לשינוי ממשי. במהלך אותן פגישות מתקיים תהליך היכרות הדדית הכולל שאלות מובנות ומכונה אינטייק. אני מאמין שטיפול שואף לעזור ולייצר שינוי אמיתי בחייו של אדם, תהליכים כאלו עשויים לדרוש לעתים זמן רב והאצתם עשויה להפריע להבשלה רגשית או לשינויים במבנים נפשיים שמתרחשים לאורך הטיפול. לפיכך אני שואף ככל הניתן לייצר רצף טיפולי בטוח ומתמשך שמאפשר לנפש את הקצב שלה. יחד עם זאת, טיפול הוא שלב זמני בחיים של אדם שנועד לעזור לו להמשיך הלאה באופן עצמאי, לפיכך, לעתים אני מעלה שאלות לגבי המטרה העכשווית באופן ישיר במסגרת הטיפול מתוך רצון לברר יחד עם המטופל/ת את תמונת המצב.

טיפול טוב יוכל לעסוק בחוויה המיידית שמתרחשת בחדר הטיפולים, בין המטפל לבין המטופל/ת. מנסיוני, בתוך הקשר הטיפולי כמעט תמיד מופיעים אותם האתגרים והשאלות שהמטופל/ת פוגש/ת מחוץ לחדר. לכן לעתים אני מפנה את מוקד השיחה לתחושות שעולות אצל המטופל במהלך הפגישה ולאופן בו דפוסי יחסים וחוויות חיים מתגלמים גם בקשר הטיפולי. זהו מוקד מיטבי לתהליך חקירה ושינוי. 

לימודים רלוונטיים
  • בוגר תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, אוניברסיטת תל-אביב. תזה בנושא OCD וויסות חושי.

  • בוגר התכנית הדו-שנתית להנחיית קבוצות, אוניברסיטת תל-אביב

  • בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה.

  • לימודי הדרכת הורים בבית הספר להתנגדות הלא-אלימה. 

דף הבית

אודות

הגישה הטיפולית שלי

הגישה הטיפולית שלי מבוססת על תיאוריות שמתמקדות בקשר אותנטי ואינטימי כגורם מחזק ומרפא בתהליכים רגשיים. בעיני, כאשר הטיפול מתנהל טוב, נוצרת ברית טיפולית: המטופל והמטפל מעורבים רגשית ומתקשרים באופן גלוי וכנה. הברית הטיפולית היא היסוד לכל תהליך פסיכולוגי, ולמיטב נסיוני, אחת התשתיות לברית כזו היא אמון. יצירת ברית כזו בין מטופל למטפל מתרחשת כשהמטפל מציע מסגרת בטוחה ויציבה, בה המקום, הזמנים, התכנים ושאר התנאים והמטרות מרגישים מוגדרים ובטוחים. כאשר המטופל בטוח במסגרת הוא יכול להתחיל לשאול שאלות אמיתיות ביחד.

 

טיפול יעיל מצריך גם מיקוד, בפגישות הראשונות אני מוצא לנכון להגדיר יחד מטרות לשינוי ממשי. במהלך אותן פגישות מתקיים תהליך היכרות הדדית הכולל שאלות מובנות ומכונה אינטייק. אני מאמין שטיפול שואף לעזור ולייצר שינוי אמיתי בחייו של אדם, תהליכים כאלו עשויים לדרוש לעתים זמן רב והאצתם עשויה להפריע להבשלה רגשית או לשינויים במבנים נפשיים שמתרחשים לאורך הטיפול. לפיכך אני שואף ככל הניתן לייצר רצף טיפולי בטוח ומתמשך שמאפשר לנפש את הקצב שלה, קצב הפגישות המינימלי המאפשר רצף טיפולי כזה הינו אחת לשבוע. עם זאת, לתפישתי, טיפול הוא שלב זמני בחיים של אדם שנועד לעזור לו להמשיך הלאה באופן עצמאי. ברוב הטיפולים, המטרה אינה להישאר בטיפול לנצח. אחת לזמן מה אני מזמין את המטופל לשאול שאלות לגבי המטרה הטיפולית באופן ישיר במסגרת הטיפול מתוך רצון להבהיר יחד עם המטופל/ת את תמונת המצב.

במסגרת תהליך טיפולי מגיעים לשלבים בהם עוסקים בחוויה המיידית שמתרחשת בחדר הטיפולים, בין המטפל לבין המטופל. מנסיוני, בתוך הקשר הטיפולי כמעט תמיד מופיעים אותם האתגרים והשאלות שהמטופל פוגש מחוץ לחדר. לכן לעתים אני מפנה את מוקד השיחה לתחושות שעולות אצל המטופל במהלך הפגישה ולאופן בו דפוסי יחסים וחוויות חיים מתגלמים גם בקשר הטיפולי. זהו מוקד מיטבי לתהליך חקירה ושינוי. 

*הטקסט מנוסח בלשון זכר ועם זאת פונה לכל המגדרים. 

מוסדות בהם רכשתי את ההכשרה שלי
לימודים
תעודת מומחה_edited.jpg
  • בוגר תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, אוניברסיטת תל-אביב. תזה בנושא OCD וויסות חושי.

  • בוגר התכנית הדו-שנתית להנחיית קבוצות, אוניברסיטת תל-אביב

  • בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה.

  • קורס הדרכת הורים (NVR). 

  • מספר רשיון פסיכולוג בפנקס הפסיכולוגים 27-123590.

  • מס' רשיון מומחה 27-37920.

קליניקה
קליניקה לטיפול פסיכולוגי בתל אביב תמונות
bottom of page